Primăria Tulcea va scoate la licitaţie închirierea bufetului sătesc din cadrul Satului Pescăresc, un proiect de hotărâre în acest urmând a fi supus votului consilierilor locali în şedinţa de astăzi. În acest an perioada activităţii sezoniere a bufetului sătesc va fi în intervalul 1 aprilie-30 septembrie, iar în extrasezon în perioada 1 octombrie-31 martie.

Termenul de închiriere este de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii, până la maxim 5 ani pentru perioada sezonieră 1 aprilie-30 septembrie a fiecărui an, iar preţul minim anual de pornire al licitaţiei este în valoare de 13.904 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 2.318 lei.

Spaţiul oferit spre închiriere este de 158,00 mp şi poate fi extins pentru amenajarea terasei, la solicitarea locatarului, ocuparea provizorie a terenului fiind pe bază de aviz. Bufetul sătesc va fi deschis în intervalul orar 10.00-20.00, iar în extrasezon i se va atribui funcţiunea de magazie, se arată în proiect.

La licitaţie poate participa orice persoană fizică sau juridică care va trebui să ofere informaţii cu privire la situaţia economică şi financiară, dovedind că a funcţionat în domeniu cel puţin 3 ani. De asemenea, este necesară dovada faptului că, în ultimii 3 ani de funcţionare, a avut o cifră medie de afaceri anuală de peste 100.000 de lei.

Ofertantul trebuie să prevadă şi să asigure suficient personal de specialitate, atestat în alimentaţie publică, cu autorizările sanitare şi controalele la zi.

Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu are în administrare mai multe imobile aparţinând Satului pescăresc tradiţional, printre care cherhanaua, ateliere meşteşugăreşti, şi bufetul sătesc care este o unitate de alimentaţie publică în care se oferă băuturi şi un sortiment restrâns de preparate culinare pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară. Tarifele pentru vizitarea căsuţelor din Satul Pescăresc sunt de 5 lei pe zi pentru copiii cu vârste între 6-14 ani şi 10 lei pe zi pentru adulţi.