In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 562 din 23 februarie 2023

SC CORAL IMPEX SRL, punct de lucru in Municipiul Tulcea, str. Isaccei, Bl. I 6, Sc. C, Ap. 6, Tel/Fax: 0240/510059 , in baza contractului de achizitie publica de servicii nr. 43212/08.11.2021 si a privind serviciului public de salubrizare – activitatile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare, incheiat cu Municipiul Tulcea si comenzii nr. 28/31.08.2023 va informeaza ca in perioada 08-15.09.2023,  in functie de conditiile meteo, se vor executa tratamente impotriva larvelor de tantari.

Substanta utilizata este VECTOBAC   WG substanta activa Bacillus thuringiensis, cu norma de utilizare de 1 kg / ha si face parte din grupa principală: 3, TP 18, avizata de Comisia Nationala pentru Produse Biocide .

Produsul Vectobac WG este un larvicid biologic selectiv care actioneaza prin ingestie pentru combaterea larvelor de tantari intr.-o varietate de habitate.

Masuri de prim ajutor:

  • Indicatii generale: În orice  caz în care există cel mai mic dubiu, solicitaţi consult medical.
  • Contact cu ochii: Se vor spăla bine cu multă apă, inclusiv sub pleoape. Dacă persistă iritaţia oculară, se va consulta un specialist.
  • Contact cu pielea: Se vor scoate imediat hainele contaminate şi se vor spăla înainte de refolosire. Pielea se va spăla imediat cu multă apă.
  • Inhalare: Se va ieşi la aer curat. Dacă simptomele persistă, se va consulta un medic
  • Ingerare: Se va clăti gura. Nu induceţi niciodată vomă persoanelor inconştiente sau confuze. Se va consulta un medic. Niciodată nu se va forţa o persoană inconştientă să înghită.