În ciuda speranţelor şi eforturilor întreprinse de factorii decizionali, în Tulcea nu s-a concretizat încă proiectul de înfiinţare a unei clase unde să fie învăţată meseria de marinar.  Proiectul a fost amânat, agenţii economici fiind aşteptaţi să solicita, în scris, şcolarizarea calificării „marinar”, începând cu anul şcolar 2024-2025.

Potrivit declaraţiei inspectorului general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Tulcea, prof. Viorica Pavel, la sfârşitul lunii mai 2023 a fost emis Ordinul Ministerului Educaţiei, în baza căruia i s-a oferit Liceului Tehnologic Anghel Saligny autorizaţia de funcţionare provizorie pentru calificarea profesională de nivel trei al Cadrului Naţional al calificărilor pentru formarea profesiei de marinar.

„Agenţii economici interesaţi vor putea solicita, în scris, şcolarizarea calificării <<marinar>>, începând cu anul şcolar 2024-2025. Solicitarea de şcolarizare se concretizează prin semnarea unui contract de parteneriat tripartit, prin care părţile semnatare, agent economic,instituţie publică, unitatea administrativă  si unitatea de învăţământ. Se stabilesc condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, precum şi costurile asumate detaliat pe perioada celor trei ani de şcolarizare”, ne spune inspectorul şcolar general Viorica Pavel.

Avem nevoie de marinari, declară directorul Navrom, Nicolae Chichi. Domnia sa salută ideea autorităţilor locale de a înfiinţa aceste clase în regim dual, însă atrage atenţia că marinarii care ar obţine certificatul de absolvire în sistem dual la Liceul Tehnologic Anghel Saligny vor trebui să obţină brevetul internaţional de la CERONAV.

„Avem nevoie de marinari, categoric. Din păcate, certificatul de absolvire de la Tulcea nu este suficient pentru angajare. Absolvenţii trebuie să urmeze cursurile de 120-180 de zile la CERONAV Galaţi”, ne spune directorul  SC Navrom SA, Nicolae Chichi.

Citiţi continuarea în ediţia tipărită a ziarului DELTA.