COMCEREAL S.A. cu sediul in judetul Tulcea, localitatea Tulcea, str Isaccei, nr.73, Cladirea Donaris, etaj 3, telefon 0240534061, fax 0240534069, e-mail: office@comcerealtulcea.ro, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J36/165/1996, CUI RO 8392201, organizeaza licitatie publica cu strigare pentru vanzarea societatii:

Nr. Societate Pret pornire licitatie (lei)
1 CEREAL PREST SRL 2.000.000

Taxa de participare la licitatie este de 10.000 lei.

Licitatia se va organiza in data de 03.11.2023 la ora 12, la sediul societatii COMCEREAL SA TULCEA, Regulamentul de vanzare si caietul de sarcini pot fi consultate pe site-ul societatii, respectiv: : https://comcerealtulcea.ro/category/anunturi/

Persoana de contact,
telefon: 0724136690- Director General Cernat Corneliu