Peste 166 de milioane de lei vor ajunge în judeţul Tulcea, pentru lucrări de înfiinţare sau extindere a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în 17 localităţi Tulcene. Proiectele vizează atât înfiinţarea de noi sisteme de distribuţie a gazelor naturale, cât şi extinderea şi modernizarea sistemelor existente, prin transformarea în sisteme inteligente de distribuţie a gazelor naturale, iar finanţarea va fi asigurată prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Municipiul Tulcea a primit 24 de milioane de lei, suma cea mai mare, pentru proiectul „extindere inteligentă gaze naturale în municipiul Tulcea”. Oraşul Babadag a primit peste 20 de milioane de lei pentru înfiinţarea reţelei de distribuţie gaze naturale. Oraşul Isaccea a primit o finanţare de 10 milioane de lei pentru  înfiinţarea unei noi reţele de gaz dar şi pentru extinderea celei existente. Câte 8 milioane de lei au primit comunele Cerna, Frecăţei, Jurilovca, Baia, Mihail Kogălniceanu, Niculiţel şi Topolog pentru proiectele de înfiinţare a reţelelor de aducţiune a gazului metan. Primăriile Mahmudia, Carcaliu şi Mihai Bravu au primit o finanţare de 7 milioane de lei pentru „înfiinţarea reţelelor inteligente” de distribuţie a gazului metan. Şi comunele Sarichioi şi Somova au primit finanţare de câte 10 milioane de lei pentru proiectele de înfiinţare a  reţelelor de distribuţie gaze naturale.

Citiţi continuarea în ediţia tipărită a ziarului Delta.