Nr. înreg. 51409/29.11.2023 

ANUNŢ

Astăzi, 07.12.2023, Primăria Municipiului Tulcea invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2024

Evenimentul are loc în data de 07 decembrie 2023, ora 13:00, la sediul Primăriei Municipiului Tulcea, str. Păcii, nr. 20 – Sala de ședințe din incinta Hotelului Europolis.

Prezentul proiect de hotărâre are ca scop stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 în conformitate cu prevederile actuale reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care cuprind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile.

În baza dispoziţiilor actului normativ menţionat anterior, Consiliul Local are competenţa de a stabili cota impozitelor şi taxelor, când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, precum şi de a stabili cuantumul impozitelor şi taxelor prevăzute în sumă fixă, prin lege fiind stabilite limitele minime şi maxime ale acestora.

De asemenea, este de competenţa Consiliului Local de a stabili nivelul bonificaţiei acordate pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor, conform prevederilor 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Ţinând seama de prevederile Noului Cod fiscal, potrivit cărora impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale, se impune constituirea resurselor băneşti din impozite şi taxe locale, care vor fi utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.

Având în vedere actele normative în materie fiscală, competenţele şi răspunderile autorităţii administraţiei publice locale în ceea ce priveşte finanţele publice locale, luând act de dezvoltarea tehnico-edilitară a municipiului Tulcea, se are în vedere ca prin veniturile proprii stabilite şi prin acordarea facilităţilor pentru anumite categorii sociale să poată fi satisfăcute nevoile actuale ale cetăţenilor.

Ordinea de zi a evenimentului:

  1. Deschiderea evenimentului: anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului;
  2. Prezentarea succintă a motivaţiei, a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice, a iniţiatorului, experţilor şi/sau specialiştilor care au participat la elaborare;
  3. Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
  4. Închiderea întâlnirii: prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente.

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 10 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail contact@primariatulcea.ro sau direct la sediul instituţiei la Registratură, la adresa strada Păcii, nr. 20, din incinta Hotelului Europolis, până joi, 07 decembrie 2023, ora 10:00, persoana de contact Valentina BĂRARU-TIMOFTE, telefon: 0240 511440; 0240 513354.

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii, nr. 20 şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea www.primariatulcea.ro:

  • în secțiunea Monitorul Oficial – Alte Documente – Anunțuri publice;
  • pe pagina principală – Anunțuri publice;
  • în secțiunea Monitorul Oficial – Alte Documente – Acte administrative aflate în dezbatere publică;
  • pe pagina principală – Acte administrative aflate în dezbatere publică.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Relații cu Publicul al Primăriei Municipiului Tulcea, din strada Păcii, nr. 20.

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul de hotărâre, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0240.532.950, e-mail: daniela.gradinaru@primariatulcea.ro, persoană de contact: Daniela GRĂDINARU.

p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA,
Leventh IUSUF, Secretar general al municipiului Tulcea

OFICIUL DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Valentina BĂRARU-TIMOFTE, consilier juridic