Primăria Tulcea a demarat procedura de transparenţă decizională privind regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul instituţiei, conform Legii 350/2005.

Anul acesta, Primăria Tulcea alocă 1.100.000 lei pentru proiectele depuse de persoanele fizice, asociaţii şi fundaţii interesate pentru activităţi nonprofit în domeniile cultură, educaţie civică, social, sport şi tineret.

Propunerile, sugestiile, opiniile, cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Tulcea, www.primariatulcea.ro, la secţiunea „Transparenţă decizională”. Pentru cei interesaţi, există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 1 aprilie 2024.

Anul trecut, administraţia locală a alocat un milion de lei finanţări nerambursabile pentru proiectele socio-culturale şi sportive.