Primăria Tulcea vrea să cumpere sediul Deltacons din strada 14 Noiembrie, construită în anul 1868, clădire care este  monument istoric înregistrată în lista Monumentelor istorice categoria a II-a, grupa valorică B.

Conform raportului de evaluare privind activele aflate în patrimoniul societăţii, întocmit de Real Expert Consult prin evaluatorii Mucileanu Bogdan şi subcontractorul Saraev Ionuţ, în luna septembrie a anului 2016, valoarea de piaţă a proprietăţii imobiliare este de 2.314.937,48 lei.

În acest sens, un proiect de hotărâre prin care primăria îşi exprimă acordul privind dreptul de preempţiune pentru achiziţionarea clădirii va fi supus votului joi, în cadrul şedinţei de Consiliu Local.

Imobilul se află în patrimoniul societăţii Deltacons care în prezent se află în stare de insolvenţă şi potrivit legii şi-a ex-primat intenţia de a o vinde către autorităţile locale.

Primarul Constantin Hogea speră ca primăria să obţină drepturile asupra imobilului pentru a fi reabilitată şi pusă la dispoziţia tulcenilor.

„Societatea fiind în insolvenţă se permite executorului scoaterea la licitaţie a imobilului. Prin lege sunt obligaţi să se adreseze autorităţilor locale ca să îşi exprime dreptul de preempţiune. Este un imobil de patrimoniu cu o anumită valoare şi mesaj istoric, într-o zonă unde majoritatea clădirilor sunt monumente istorice în afară de sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului. Este vorba de fosta trezorerie, Colegiul <<Spiru Haret>>, sediul Geamiei, notariatul de stat. Am spus că este o bună oportunitate să ne exprimăm dreptul de preempţiune în ideea în care valoarea expertizei să ne-o asumăm sau să comandăm alta. Noi facem acest lucru pentru că ne interesează clădirea şi nu discutăm de resurse bugetare speciale, dar sperăm ca pe bugetul de anul viitor şi în funcţie de cum evoluează procedura să fim noi cei care să ne trecem în patrimoniul public această clădire, cu o destinaţie pe  care nu o discutăm acum.  Important este să câştigăm clădirea, să o reabilităm şi să o punem la dispoziţie tulcenilor aşa cum ar merita ea să fie cunoscută”, ne-a declarat primarul Constantin Hogea.

Imobilul cu destinaţia actuală de sediu administrativ, compus din clădire în suprafaţă totală de 729 mp, cu regimul de înălţime de S+P+1 şi teren în suprafaţă de 872 mp, a avut mai multe destinaţii de-a lungul timpului, respectiv Sfat Popular al oraşului Tulcea, Primăria oraşului, Jandarmerie Turcească şi Liceu Turcesc.