Comunicat de presă

Data: 19 iunie 2020

Lansarea proiectului „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII TOGA SERV PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE”

TOGA SERV S.R.L., în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Creșterea competitivității Toga Serv prin achiziția de utilaje”, cod MySMIS 124797, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ” Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 : “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” – 2.2.ITI.

Valoarea totală a proiectului este de 2.762.931,42 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.658.232,02 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 1.409.497,21 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 248.734,81 lei.

Obiectivele proiectului sunt:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătățirea competitivității întreprinderii Toga Serv SRL prin realizarea unei investiții inițiale în domeniul lucrărilor de marcaje rutiere prin crearea unei noi unități de producție.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Crearea unei noi unități de producție în domeniul construcției de drumuri și autostrăzi (lucrări de marcaje rutiere) prin:
  • Dotarea cu echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, specifice activității de lucrări de marcaje rutiere
  • Achiziționarea unui program informatic necesar gestionării întregii activității a firmei
 1. Derularea de activități specifice priorității de investiție în vederea dezvoltării capacității întreprinderii de a își dezvolta și mentine avantajul competitiv:
  • Implementarea procesului de certificare a sistemelor de management al calității (ISO 9001) și al mediului (ISO 14001)
  • Participarea, în calitate de expozant, la un târg de profil în afara țării
 1. Respectarea și promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabilă și egalitate de șanse prin:
  • Angajarea unei persoane din categorii defavorizate cu „vârsta de peste 50 de ani”
  • Includerea persoanelor de sex feminin în echipa de management și implementare a proiectului.

Durata de implementare a proiectului este de 37 luni: respectiv de la data 01.03.2018 până la data 31.03.2021.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: dl. Constantin Gabriel Administrator TOGA SERV S.R.L., cu următoarele date de contact: office@togaserv.ro, tel./fax 0755/786.190 / 0234/511.939.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.