În conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului şi a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţie

SOCIETATEA/TITULAR  S.C. ENERGOTERM S.A. TULCEA

SEDIU  Str. Isaccei nr. 73, Tulcea

TELEFON/FAX  0240 527896 / 0240 522348

ACTIVITATEA  Centralele termice C.T. 10, C.T. 29, C.T. 30, C.T. 33, C.T. 46 și C.T. 14  – Producere şi furnizare  energie termică şi apă caldă de consum

AMPLASARE OBIECTIV  C.T. 10Str. Isaccei, Bl. I7; C.T. 29 – Str. Păcii bl. M2; C.T. 30 – Str. Gării, bl. G3; C.T. 33 – Str. Câmpului, cartier E3; C.T. 46 – Str. Taberei nr. 46; C.T. 14 – Str. Babadag nr. 16

SCOPUL ACTIVITĂŢII  PRODUCERE ŞI FURNIZARE ENERGIE TERMICĂ ŞI APĂ CALDĂ DE CONSUM  – cod CAEN 3530

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII

Producerea agentului termic pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum pentru fiecare centrală termică se realizează astfel:

  • la C.T. 10 prin intermediul a trei cazane de încălzire cu apă caldă având fiecare capacitatea de 1,25 MWt și un cazan de încălzire cu apă caldă având capacitatea de 1,48 MWt;
  • la C.T. 29 prin intermediul a 4 cazane, două având capacitatea calorică de 1,25 MWt fiecare și două cazane  cu 1,48 MWt   fiecare;
  • la C.T. 30 prin intermediul a 5 cazane de încălzire cu apă caldă, dintre care 3 cazane având capacitatea de 1,25 MWt fiecare și 2 cazane având capacitatea de 1,48 MWt  fiecare;
  • la C.T. 33 prin intermediul a 2 cazane de încălzire cu apă caldă având capacitatea de 2,00 Gcal/h, 1 cazan de încălzire cu apă caldă având capacitatea de 1,50 Gcal/h, 1 cazan de încălzire cu apă caldă având capacitatea de 1 Gcal/h;
  • la C.T. 46 prin intermediul a 4 cazane: două cu capacitatea calorică de 1,25 Gcal/h, unul de 2 Gcal/h şi unul de 1 Gcal/h;
  • la C.T. 14 prin intermediul a patru cazane de încălzire cu apă caldă având fiecare capacitatea de 1,45 MWt.

Combustibilul utilizat la toate centralele termice prezentate este gazul natural.

INFORMAŢII cu privire la măsurile de protecţie a factorilor de mediu şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

Activitatea menţionată se încadrează în categoria activităţilor cu impact redus asupra mediului. În vederea colectării deşeurilor au fost amplasate recipiente pentru depozitarea deşeurilor menajere,  precum şi recipiente pentru deşeuri colectate selectiv (hârtie, sticlă, plastic şi metal).

ANUNŢĂ

publicul interesat asupra depunerii solicitării şi documentaţiei tehnice în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului generat de activitatea desfășurată şi observaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei de Protecţie a Mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, telefon 0240 510620, fax 0240 510621, de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.”