„Voi susţine proiectul iniţiat de Ivan Patzaichin, privind realizarea unei piste olimpice în Zaghen”

Daniel Buhai este candidatul Comunităţii Ruşilor Lipoveni la funcţia de consilier local la Consiliul Municipal Tulcea.

Daniel Buhai este licenţiat la Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, deţine un master în drept maritim şi studii postuniversitare în Japonia şi are o experienţă de peste 30 de ani în antreprenoriat. De asemenea, este fondatorul şi preşedintele Asociaţiei de dezvoltare regională din judeţul Tulcea, FLAG Delta Dunării.

– Comunitatea Ruşilor Lipoveni a mai avut consilier local pentru municipiul Tulcea? Ce v-a determinat să faceţi acest pas ?

– De patru mandate CRL nu a mai avut consilier local, fiind totuşi a doua etnie ca număr din Tulcea consider că este necesar să fim reprezentaţi în Consiliul Local.

– Ce proiecte are consilierul ruşilor lipoveni pentru municipiul Tulcea?

– Nu am remarcat la candidaţii ceilalţi pentru primărie şi consiliul local nicio viziune clară având ca obiect oraşul nostru într-un orizont mai îndepărtat să zicem 8-10 ani, de aceea propun o viziune ce cuprinde un oraş modern, european, oraş  destinaţie turistică  de top, în care declinul populaţiei este stopat şi chiar mai mult, tulcenii, atât tineri cât şi cei mai în vârstă îşi doresc să locuiască şi să se dezvolte împreună cu oraşul, şi în care constatăm un interes deosebit al turiştilor români şi străini pentru efectuarea de vizite şi vacanţe în acesta. Pentru transformarea în realitate a acestei viziuni ar trebui să ne concentrăm în opinia mea, pe următoarele două axe principale, fiecare din ele cu măsuri şi submăsuri specifice.

Este vorba despre  dezvoltarea economică accelerată a oraşului, şi creşterea nivelului de calitate al vieţii tulcenilor la un nivel de cel european.

La modul concret aş iniţia/sprijini următoarele măsuri în cadrul Consiliului Local aferente fiecărei axe:

Pentru axa 1:

 1. Elaborarea unui program de transformare din oraş turistic de tranzit în oraş turistic de destinaţie;
 2. Susţinerea proiectului iniţiat de multiplul nostru campion mondial şi olimpic Ivan Patzaichin, care a propus realizarea unei piste olimpice de canotaj şi caiac – canoe integral ecologică în Zaghen, unică în Europa ca şi concept, şi care va atrage evenimente de tip competiţii şi cantonamente chiar şi în extrasezon, fapt ce va impulsiona semnificativ turismul din oraş în strânsă legătură cu tradiţiile locale privind sporturile nautice cu vâsle, care deja reprezintă un brand local consacrat (cei mai mulţi campioni la aceste sporturi din zonă);
 3. Crearea de infrastructură specifică pentru oraş turistic de tranzit respectiv: parcări pe termen lung la intrare în oraş, parcări pe termen scurt, puncte de transfer, etc.;
 4. Transformarea falezei în principalul punct de interes, o zonă vie animată de promenadă, alimentaţie publică şi divertisment a Tulcei;
 5. Susţinerea/crearea unui mediu de afaceri atractiv în oraş şi susţinerea cu acţiuni concrete a întreprinzătorilor. În prezent nu există o linie de comunicare/consultare eficientă şi regulată între  mediul de afaceri şi administraţia oraşului. Oraşul depinde în mare măsură de Şantierul Naval Tulcea, fiind într-o bună măsură considerat oraş monoindustrial şi nu a existat o preocupare pentru diversificarea activităţilor economice în special pentru valorificarea potenţialului enorm de poarta / capitală a Deltei Dunării (brand internaţional) şi a creării facilităţii pentru investitori în vederea atragerii acestora în oraşul nostru. Crearea de parcuri industriale cu posibilitatea de a deveni hub-uri de dezvoltare viitoare;
 6. Valorificarea potenţialului de port maritim dunărean al oraşului, insuficient exploatat în prezent;

Iar pentru a 2-a axă:

 1. Reabilitare sistem stradal şi regândire a acestuia în vede-rea optimizării, realizarea de mai multe sensuri giratorii, sensuri unice, inclusiv separate în timp;
 2. Extindere, modernizare, reabilitare sistem de canalizare şi alimentare cu apă (de exemplu crearea de buffere şi/sau devieri, ce pot stoca apa dinspre sud a oraşului în timpul ploilor torenţiale astfel încât să nu se mai creeze viiturile cu care ne-am obişnuit;
 3. Extindere şi îmbunătăţire reţea parcuri şi spatii verzi (de exemplu includerea dealului Bididiei în reţeaua de zone verzi a oraşului prin conceptul de pădure urbană, amenajare parc Monument, Liceul Moisil, etc.;
 4. Asigurarea de facilităţi medicale care lipsesc sau sunt in-suficiente în prezent (pediatrie, oncologie, etc.);
 5. Crearea şi implementarea unui sistem oficial de gestionarea deşeurilor;
 6. Crearea de condiţii/facilităţi pentru menţinerea tinerilor în oraş, incluzând susţinerea activităţilor de învăţământ superior prin obţinerea de parteneriate cu marile noastre universi-tăţi în special pe specializările de ecologie, biologie, agronomie, industrie alimentară, turism, etc.;
 7. Implementarea unui program eficient de dezinsecţie şi deratizare (problema ţânţarilor trebuie rezolvată prin dezinsecţie cu avionul);
 8. Regândirea politicii de urbanism şi arhitectură a oraşului, vrem un oraş aerisit, îngrijit şi care să includă elemente de arhitectură locală tradiţională incluzând reabilitarea faţadelor de bloc începând cu cele de pe faleză. Nu în ultimul rând dorim adoptarea unui PUG;
 9. Buget corect/cheltuieli corecte (de exemplu biroul Fonduri Europene din Primărie, generează cheltuieli foarte mari în comparaţie cu rezultatele foarte mici);
 10. Modernizarea legăturii feroviare dintre Tulcea-Bucureşti, asigurarea unui transport feroviar la nivel european pe această relaţie;
 11. Digitalizarea completă a serviciilor de impozite şi taxe şi a celorlalte servicii care necesită contact direct cu cetăţeanul.

Bineînţeles, aici sunt câteva măsuri principale.

– Aţi activat în plan politic până acum?

– Am mai fost membru în partide cu mult timp înainte, dar nu în forurile de conducere.

– După cum ştim, hotărârile de consiliu local se adoptă cu majoritate. Cum veţi reuşi să convingeţi colegii consilieri să vă susţină proiectele?

– Datorită structurii politice a Consiliului Local rezultată în urma alegerilor din 2016, nu a existat o armonie, un consens între consilieri şi Primar pe de-o parte, între consilierii parti-delor pe de altă parte, astfel încât activitatea Consiliului Local a avut o eficienţă foarte scăzută, ajungându-se de multe ori să-şi boicoteze reciproc proiectele, situaţie în care dezvoltarea oraşului a avut mult de pierdut. Alte oraşe din România în această perioadă, au înregistrat un ritm  impresionant de dezvoltare, cel mai mare de după revoluţie şi care  a avut la bază, o administraţie coerenta şi eficientă, proiecte viabile şi atragerea de fonduri europene (precizăm că sunt multe comune din ţară care au absorbit mai mulţi bani europeni decât oraşul nostru). Astfel un consilier al CRL ar trebui să aibă rol de mediere şi să urmărească în permanenţă să voteze în interesul oraşului şi a dezvoltării acestuia, şi nu interesul politicianist al unui partid.

– Experienţa dumneavoastră managerială vă permite să diagnosticaţi performanţa societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local. Care dintre acestea credeţi că are nevoie de o altă abordare managerială?

– În mod cert experienţa mea managerială de peste 21 de ani mă va ajuta să înţeleg mai bine ce se întâmplă în aceste firme ale consiliului local, totuşi încă nu mă pot pronunţa în privinţa lor cu excepţia faptului că este evident locul pentru multe îmbunătăţiri în cadrul lor.

– Comunitatea Ruşilor Lipoveni are un loc de deputat în Parlamentul României. Vă gândiţi ca în viitor să vă îndreptaţi spre politică parlamentară?

– Nu am aspiraţii politice în general, cu atât mai puţin aspiraţii la Parlamentul României, sunt dedicate afacerii mele şi nu doresc să o neglijez sub nici o formă. Candidatura la Consiliul Local Tulcea nu vine din aspiraţii politice, ci pentru că sunt tulcean născut şi crescut în acest oraş, îl consider casa mea mai mare şi îmi pasă de viitorul lui.