Subscrisa RomInsolv SPRL, administrator judiciar al CONDMAG SA, societate în reorganizare, vinde prin licitație publică online, terenul debitoarei în suprafață de 17.215,22 mp situat în extravilanul localității Isaccea, tarla 98, parcela 1348, Județul Tulcea. Terenul cu categoria de folosință curți-construcții este identificat prin CF. nr.30460 Isaccea, având nr. cadastral 567. În Cartea Funciară a imobilului sunt notate 8 construcții provizorii speciale.

La acest moment, nu mai există nicio construcție pe teren, sens în care sunt în curs de radiere din CF a imobilului. Prețul de pornire al licitației este de 16.200 EURO +TVA.

Licitațiile sunt online și vor avea loc pe site-ul www.fairsolve.com, la ora 13:00 în data de: 21.10.2020; 28.10.2020; 04.11.2020; 11.11.2020; 18.11.2020. Accesarea intenției de a participa la licitație din aplicația fairsolve.com este un prim pas procedural în vederea înscrierii efective la licitație care presupune îndeplinirea succesivă și cumulativă a unor condiții, precum achitare taxă de participare la licitație, achitare garanție, depunere documente, etc.

Validarea înscrierii se face cel târziu în ziua de luni ce precede data organizării licitației, ora 17:00. Pentru informații vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail valorificari@rominsolv.ro.