Comunicat de presă

Data: Ianuarie 2021

Finalizarea proiectului
„Dezvoltarea GREENPREST SERV S.R.L. prin achiziția de dotări moderne”


GREENPREST SERV S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Dezvoltarea GREENPREST SERV S.R.L. prin achiziția de dotări moderne”, cod SMIS 119542, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea poziţiei firmei, pe piaţa locală şi regională, în următorii 5 ani.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creşterea cifrei de afaceri de la 68.156 lei în anul 2016 la 189.164 lei, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului, pentru GREENPREST SERV SRL, şi menţinerea pe o perioadă de încă 3 ani de operare.
  2. Diversificarea activităţii curente a GREENPREST SERV SRL, prin prestarea de servicii de prelucrare date, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului şi menţinerea pe o perioadă de încă 3 ani de operare.
  3. Creşterea numărului mediu de salariaţi ai GREENPREST SERV SRL, cu 1 persoană, faţă de anul 2016, la finalul investitiei, şi menţinerea pe o perioadă de încă 3 ani de operare.

Rezultatele proiectului

  1. Cifra de afaceri mai mare de la 68.156 lei în anul 2016 la 189.164 lei, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului, pentru GREENPREST SERV SRL, şi menţinerea pe o perioadă de încă 3 ani de operare
  2. Activitate diversificată prin prestarea de servicii de prelucrare date, în termen de 12 luni de la finalizarea proiectului şi menţinută pentru o perioadă de încă 3 ani de operare.
  3. Număr mediu de salariaţi ai GREENPREST SERV SRL mai mare cu 1 persoană, faţă de anul 2016, la finalul investiţiei, şi menţinută pentru o perioadă de încă 3 ani de operare.

Valoarea totală a proiectului este de 920,493.10 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 662,735.81 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii crearea a 1 nou loc de muncă, creșterea productivității datorită gradului ridicat de dotare tehnologică şi diversificarea gamei de servicii oferite.

Informații suplimentare se pot obține la sediul firmei din Bucuresti, sector 2, str. Lizeanu, nr. 29, camera 4, etaj 1, cod postal 021111, Tel: 0722163218, E-mail: bogdan@firstnav.ro.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.