Primăria municipiului Tulcea va scoate la licitaţie, în circa o lună de zile, procedura de atribuire a noului contract de delegare a serviciului de iluminat public.

Compania care gestionează în prezent serviciul de iluminat public din municipiu este Flash Lighting.

În acest sens, consilierii locali vor vota şi un proiect de hotărâre privind aprobarea unui nou regulament de iluminat public, adaptat legislaţiei în vigoare.

„Se modifică regulamentul pentru că au apărut modificări legislative şi trebuie adaptat în special în ceea ce priveşte eficienţa energetică, precum faptul că de acum înainte se vor folosi doar becuri cu LED. Era necesar să îl actualizăm şi pentru că expiră vechiul contract de delegare a gestiunii a serviciului de iluminat public cu Flash Lighting. În aproximativ o lună vom scoate la licitaţie procedura de atribuire a noului contract de delegare a serviciului de iluminat public”, ne-a declarat viceprimarul George Şinghi.

Primăria Tulcea are în derulare şi un proiect de modernizare a iluminatului public în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 prin care se vor înlocui corpurile de iluminat existente cu cele cu LED pe 208 străzi din municipiu.

„În ceea ce priveşte proiectul de modernizare a iluminatului public, pregătim caietele de sarcini, după care va urma scoaterea la licitaţie”, a spus viceprimarul George Şinghi.

Investiţia prevede modernizarea sistemului de iluminat public pe străzile Corneliu Gavrilov, Mica şi Viitorului, prin construirea unei reţele noi, pe acelaşi amplasament, cu linie electrică subterană, stâlpi noi şi corpuri cu LED, acestea fiind dotate cu module de telegestiune ce se vor integra în soluţia de telegestiune, înlocuire corpuri de iluminat pe cele 208 străzi din municipiul Tulcea.

Prin implementarea investiţiei se urmăreşte creşterea eficienţei energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public, scăderea consumului anual de energie electrică, cu peste 50%, faţă de sistemele clasice de iluminat, ce utilizează surse de lumină tip HID, scăderea anuală, cu peste 50% a emisiilor de gaze cu efect de seră, pe întreaga durată de viaţă a sistemului de iluminat.