Comunicat de presă

Data: 15.03.2021

Finalizarea proiectului
“Creșterea competitivității COSMOGRAMA SRL prin achiziție de echipamente”

SC COSMOGRAMA SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Creșterea competitivității COSMOGRAMA SRL prin achiziție de echipamente”, cod MySMIS 119532, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 ‐ Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea poziției pe piața a COSMOGRAMA SRL într-un domeniu competitiv identificat în Strategia Naționala de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională, și anume Activitati de arhitectura, obiectiv ce se încadrează în obiectivul general al POR.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

  1. Diversificarea gamei de servicii prin executarea de noi servicii de arhitectura.
  2. Cresterea cifrei de afaceri de peste 400 de ori din al treilea an de functionare.

Rezultatele proiectului sunt:

  • cresterea cifrei de afaceri (de peste 400 de ori inca din al treilea an de functionare)
  • cresterea numarului de lucrari prestate/oferite
  • scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate
  • cresterea numarului de salariati (3 noi angajati)

Valoarea totală a proiectului este de 702.604,63 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 604.240,00 lei.
Impactul investiției la nivelul localității/regiunii îl reprezintă crearea de locuri de muncă, creșterea calității serviciilor, mărirea gradului de satisfacție a clienților.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Andrei Stefan, administrator, tel/fax/email꞉ 0744915187 /- /urb.andreistefan@gmail.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.