Cuplurile care împlinesc 50 de ani de la căsătorie nu vor mai primi ajutor financiar din partea Primăriei Tulcea, municipalitatea propunându-şi să ajute persoanele vârstnice prin mai multe programe sociale, printre care şi construirea unui centru de îngrijire.

Un proiect de hotărâre prin care se propune revocarea acordării ajutoarelor financiare în valoare de 250 de lei pe familie va fi votat miercuri de consilierii locali.

„În acest an, dar şi pe termen mediu şi lung, municipalitatea îşi propune să vină cu soluţii mult mai bune pentru problemele persoanelor vârstnice, care să îmbunătăţească viaţa şi sănătatea acestora. Ne dorim, ca prin alocarea unor sume importante pentru sănătate, protecţie socială şi prin atragerea de surse de finanţare din fonduri europene să susţinem construirea unui Centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice în municipiul Tulcea, precum şi alte măsuri de asistenţă medicală şi socială puse la dispoziţia persoanelor în vârstă prin Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială”, se arată în proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Ştefan Ilie.

Nici anul trecut, în contextul evoluţiei pandemiei de Covid-19, nu au mai fost acordate aceste stimulente.

„Ne gândim în aceeaşi măsură la persoanele în vârstă cărora viaţa nu le-a oferit şansa de a avea lângă sine perechea atât de mult şi frumos timp, care au rămas singure şi fără un ajutor”, se mai arată în proiect.

Începând cu anul 2005, la iniţiativa fostului primar Constantin Hogea, cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă au fost sărbătorite în mod festiv.

În 2011, o hotărâre de Consiliu Local prevedea acordarea de ajutoare financiare acestor cupluri.

Pe de altă parte, în această perioadă au crescut cheltuielile bugetare alocate sănătăţii, combaterii pandemiei şi pentru asigurarea planului gestionării situaţiilor de urgenţă, iar pe de altă parte au fost adoptate şi alte măsuri bugetare menite să ofere ajutor sectoarelor care au fost cele mai afectate de pandemie. Printre măsurile adoptate de municipalitate se află amânarea la plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a obligaţiilor de plată izvorâte din contracte de concesiune şi închiriere, reducerea impozitelor de clădiri pentru persoane fizice şi juridice afectate de Covid-19, anularea obligaţiilor de plată accesorii.

Anul acesta, pentru asistenţa socială s-au alocat 37.719.300 lei.

Astfel, 7.170.100 lei s-au alocat cheltuielilor aferente investiţiilor pentru integrarea persoanelor defavorizate din zona Neptun şi Dallas, 645.000 lei pentru studii de fezabilitate în vederea construirii a două  creşe şi a unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice, dar şi 541.000 lei pentru programul „Suntem aici-ambulanţa socială”.

Tot în bugetul local din acest an, aproximativ 45% reprezintă finanţări în beneficiul populaţiei (subvenţii, gratuităţi, reduceri de tarife, burse şcolare, servicii publice gratuite, asistenţa socială, întreţinere zone verzi, salubrizare, întreţinere şcoli), iar din diferenţa de 55% se vor executa lucrările de investiţii lucrări aferente domeniului public şi privat (iluminat public, reparaţii şi modernizare străzi, întreţinere mobilier urban şi clădiri de patrimoniu, modernizare şcoli), asigurarea cotelor de cofinanţare precum şi asigurarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor finanţate din fonduri europene etc.