Consilierii locali PSD au votat împotriva proiectului ce prevede dezafectarea tuturor construcţiilor cu caracter provizoriu cu funcţiunea de garaje construite în municipiul Tulcea.

Cu toate acestea, consilierii social democraţi nu contestă necesitatea demolării garajelor, însă susţin că nu există un regulament legat de gestionarea deşeurilor ce vor rezulta şi nici un proiect prin care se schimbă destinaţia terenurilor.

De altfel, în timpul mandatului de viceprimar, Andaluzia Luca a susţinut în repetate rânduri ideea demolării unor garaje care au fost transformate în bucătării sau depozite de iarnă pentru murături, în vederea creării de noi locuri de parcare.

„Am votat împotrivă pentru că nu există un regulament clar a modului în care să se facă aceste demolări. De asemenea, în proiectul de hotărâre nu se specifică ce se întâmplă cu deşeurile provenite din demolări. Nu există un regulament în proiect în ceea ce priveşte demolările, poate că era mai bine să facă primăria, iar către deţinătorii de garaje să se facă contravaloarea plăţii. Nu îl poţi obliga pe vecin să demoleze garajul odată cu tine. Este un pic haotică şi neorganizată această etapă. În plus, în HCL se precizează că vor fi demolate toate garajele, indiferent dacă acestea au sau nu autorizaţie de construire. Chiar dacă sunt pe terenul public sau privat al Primăriei ele au autorizaţie legală, iar Consiliul Local încă nu a venit cu un proiect concret prin care să spună că se doreşte schimbarea destinaţiei terenurilor. Demolăm pentru că vom face vedem noi ce, parcare, spaţii verzi sau locuri de joacă”, ne-a declarat consilierul local PSD Andaluzia Luca.

Hotărârea aprobată vizează toate garajele construite pe domeniul public şi privat al municipiului, include modelul-cadru al notificării privind desfiinţarea sau ridicarea garajului şi prevede obligativitatea aducerii terenului la starea iniţială de către deţinătorul acesteia.

„De asemenea, termenul de 30 de zile nu este unul realist, mai cu seamă că au fost şi sărbătorile pascale, iar cei care au primit notificări nu prea se puteau încadra. Consider că dezafectările trebuie să se facă cu autorizaţie de demolare, chiar dacă Codul Administrativ spune că dacă se fac intervenţii în interes local sau naţional acestea se pot face fără autorizaţie de demolare. Noi nu ştim care este interesul schimbării destinaţiei acestor locuri pentru că nu a fost prezentat printr-un proiect sau PUZ”, a precizat Andaluzia Luca.

Potrivit hotărârii adoptate de majoritatea consilierilor locali, dacă deţinătorii garajelor nu respectă notificările, primăria va desfiinţa construcţiile, iar cheltuielile vor fi suportate de proprietari.

„Spaţiile libere nou create prin dezafectarea amplasamentelor vor avea destinaţia de parcări, spaţii verzi sau alte funcţiuni de utilitate publică, după caz, în funcţie de necesităţile din zonă”, se specifică în hotărârea adoptată.

În municipiul Tulcea, Direcţia de Întreţinere şi Administrare Patrimoniu (DIAP) are în derulare 1.778 de contracte pentru garaje. Conform DIAP, în municipiu există 38.000 de maşini şi 4.000 de locuri de parcare.