Primăria Tulcea a pus în dezbatere publică Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul local al municipiului, pentru activităţi nonprofit de interes local. Cei interesaţi pot trimite propuneri până la data de 30 iunie.

Asociaţiile şi cluburile sportive vor primi anul acesta o alocare financiară în valoare totală de 450.000 de lei, fonduri prevăzute în bugetul local al municipiului.

„Ţinând cont de faptul că în anul 2020 nu au fost alocate sume pentru aceste activităţi, în urma consultărilor cu asociaţiile non profit, pentru a încuraja depunerea a cât mai multor proiecte, suma maximă pe care o poate primi un solicitant, pentru acţiuni culturale şi sportive, este de 40.000 lei. Suma totală alocată din bugetul local este de 450.000 lei, în condiţiile în care cea mai parte a fondurilor au fost îndreptate către investiţii”, a transmis primarul Ştefan Ilie.

Proiectul de hotărâre propune finanţarea activităţilor care nu sunt generatoare de profit, în domeniile culturale, sportive, sociale, de educaţie civică şi tineret, în condiţiile legislaţiei privind finanţările nerambursabile şi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei.

Atribuirea contractelor se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie. Anual, se pot organiza una sau mai  multe sesiuni de selecţie a proiectelor.