Judeţul nostru nu are niciun candidat la Definitivat cu media 10,00, puţin peste jumătate din cei înscrişi reuşind să promoveze concursul. Mai exact, un număr de 39 de candidaţi dintre cei 54 care au susţinut Definitivatul au reuşit să obţină note mai mari sau egale cu 8, nota minimă de promovare a examenului naţional.

Cea mai mare medie la Tulcea este de 9,95 şi a fost obţinută de Mariana Toader, profesoară de Limba română şi literatură pentru copii şi metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii de la Şcoala Gimnazială Hamcearca.

La polul opus se află o profesoară de Limba şi literatura română, de la Şcoala Gimnazială Ostrov, care a obţinut nota 2,9 la proba scrisă, media fiind 4,8.

Citiţi continuarea în paginile ziarului DELTA.