Numărul de maşini aflat în creştere, faptul că domeniul public este limitat, dar şi ambiţia proprietarilor de a avea o anume parcare sunt, de regulă, ingrediente suficiente pentru deteriorarea bunei vecinătăţi în cartiere.

Atribuirea parcărilor de reşedinţă din municipiu prin procedură de licitaţie online va crea în primă fază certuri între locatari, este de părere preşedintele Asociaţiei Nr. 6, Nicolae Barbu.

Chiar şi aşa, noile reglementări cuprinse în proiectul de hotărâre, votat de consilierii locali luna trecută în cadrul unei şedinţe extraordinare, vor duce către o mai bună funcţionare şi modernizare, spune preşedintele de asociaţie.

Documentul care stabileşte modul în care va fi organizat şi va funcţiona acest sistem pentru parcările de reşedinţă şi cele publice din oraş a fost aprobat cu 16 voturi şi o abţinere.

Acesta include şi un set de amendamente tehnice propuse de consilierii locali PSD.

Potrivit regulamentului, tariful de bază al abonamentului pentru utilizarea unui loc de parcare în parcările de reşedinţă va fi în cuantum de 150 lei pe an.

În intervalul de timp 08.00-16.30, de luni până vineri, parcările de reşedinţă vor deveni publice gratuite putând fi ocupate de orice altă persoană decât titularul abonamentului. Titularul abonamentului anual poate ocupa, în această situaţie, orice alt loc de parcare de reşedinţă. După orele 16.30, locul va rămâne exclusiv în folosinţa titularului de abonament.

În proiect se mai menţionează faptul că este interzisă am-plasarea de blocatoare pe locurile de parcare de reşedinţă.

Tulcenii întreabă, autorităţile răspund

Încă de la punerea în dezbatere publică a noului regulament de parcare tulcenii au solicitat primăriei lămuriri, dar au reclamat şi insuficienţa locurilor de parcare: „Şi cei care lucrează în tura de noapte şi vin dimineaţa acasă unde parchează maşina?”; „După, ce investim bani şi timp… să stau să mă licitez cu nu ştiu ce vecin? Îmi pare aberant… Nu ne putem lăuda în Tulcea cu salarii foarte bune, ori cu multiple posibilităţi de a avansa pe plan profesional, dar avem imobiliarele la un preţ apropiat cu Constanţa ori poate Braşov, iar acum, ne putem lăuda, că la noi poţi licita pentru a putea parca maşina, pe care o parchezi în acel loc de ani de zile. Ca şi propunere, faceţi vă rog, dacă ţineţi neapărat, licitaţie, doar pentru locurile de parcare nou create.”; „Nu prea este corect.. Să înţeleg că o anumită categorie socială, pensionarii de exemplu: clar nu o să aibă loc de parcare, iar un loc de parcare poate să ajungă şi la 500 sau 600 de lei, dacă locul de parcare începe de la 150 lei… Clar o să fie tarif de Bucureşti… Nu este o idee bună.. Ce se înţelege prin această metodă, că se vrea renunţarea la trafic în oraş… probabil vom parca în afara oraşului…. Nu e just pentru populaţie…”.

Preşedintele Asociaţiei nr. 6, Nicolae Barbu: „Trebuie să ne modernizăm şi noi, nu să fim ca în epoca primitivă”

„Părerile oamenilor sunt împărţite. Cei care sunt mai tineri ştiu să liciteze online, dar cei mai în vârstă nu. Din punctul meu de vedere, noua procedură este un lucru normal, deoarece sunt maşini abandonate care ocupă un loc de parcare. Mai sunt persoane care au câte trei locuri de parcare, sper că nu vor licita pentru toate maşinile. Sunt de acord cu intervalul de timp 08.00-16.30, deoarece sunt situaţii în care se ocupă locul de parcare de acasă şi cel din oraş sau pe unde pleacă fiecare. În Bucureşti şi în alte oraşe aşa este, numai la noi sunt locuri de parcare proprietate privată non-stop. Desfiinţarea blocatoarelor este un lucru foarte bun, având în vedere că în prezent vor fi licitaţiile şi îşi vor lua locul de parcare unul altuia, dar cu timpul o să se rezolve. Trebuie să ne modernizăm şi noi, nu să fim ca în epoca primitivă”, ne-a declarat preşedintele asociaţiei, Nicolae Barbu.

Dacă în intervalul orar 16.30-08.00 un alt autovehicul ocupă un loc de parcare de reşedinţă, acesta are obligaţia de a afişa pe bordul autovehiculului numărul de telefon, în caz contrar autovehiculul va putea fi ridicat la sesizarea titularului abonamentului, conform proiectului.

Rezervarea unui loc de parcare de reşedinţă, online

Rezervarea unui loc de parcare de reşedinţă se face prin intermediul unei hărţi dinamice de tip GIS (sistem informaţional geografic), integrată în cadrul unei platforme online. Astfel,  cetăţenii au posibilitatea de a vizualiza în timp real locurile de parcare disponibile pe raza municipiului şi de a selecta locul dorit din apropierea domiciliului.

Locurile de parcare sunt reprezentate în hartă după un cod de culori, respectiv verde – loc de parcare disponibil, roşu – loc de parcare rezervat, gri – loc de parcare în curs de soluţionare  şi albastru haşurat – loc de parcare pentru persoane cu dizabilităţi rezervat.

Pentru crearea unei solicitări de rezervare loc de parcare cetăţenii au  la dispoziţie 30 de minute. La scurgerea celor 30 de minute, sesiunea se închide automat, fiind nevoiţi să reia toţi paşii de la început.

După completarea cererii, solicitantul va transmite şi suma de licitaţie dorită.

Licitaţia va fi deschisă pe o perioadă de 7 calendaristice zile, moment în care se poate reveni asupra sumei de licitaţie ori de câte ori se doreşte de către licitator. După această perioadă, urmează 5 zile lucrătoare de validare a documentelor, după care va fi anunţat câştigătorul licitaţiei.

În cazul în care documentele anexate de solicitant nu sunt valide sau nu achită tariful licitat, cât şi tariful anual în termen de maxim 5 zile calendaristice, acesta va pierde locul de parcare licitat, fiindu-i atribuit următorului solicitant din cadrul licitaţiei.

În prima etapă de atribuire, locul de parcare pentru care s-a depus solicitare trebuie să nu fie situat la mai mult de 30 m faţă de limita blocului unde îşi are domiciliul solicitantul.

Vor putea beneficia contra cost de un loc de parcare rezidenţial persoanele fizice care prezintă documentul de identitate, certificat de înmatriculare sau autorizaţie provizorie de circulaţie, dovada deţinerii poliţei de asigurare RCA şi ITP valabil, document privind dreptul de folosinţă, certificat de încadrare în grupă de handicap, dacă este cazul, contract de vânzare-cumpărare, închiriere sau comodat.

Anual, abonamentele atribuite se vizează, după achitarea tarifului de bază pentru utilizarea locului de parcare în parcarea de reşedinţă, respectiv suma rezultată în urma procedurii de atribuire prin licitaţie.

Plata abonamentului se va face anual din momentul valabilităţii abonamentului în aplicaţia online sau la casieria Serviciului Impozite şi Taxe Tulcea. Pentru primul an plata se va face în termen de 5 zile calendaristice de la data atribuirii locului de parcare.

În ceea ce priveşte parcările publice, Primăria Tulcea lucrează la implementarea unei aplicaţii  mobile prin care cetăţenii vor putea plăti tarife orare sau abonamente anuale.