Recent, proprietarii a trei clădiri din municipiul Tulcea lăsate în paragină au fost somaţi de administraţia locală pentru reabilitarea imobilelor. Aceştia sunt obligaţi, conform legislaţiei în vigoare, să asigure starea tehnică corespunzătoare a clădirilor.

În urma evaluării s-a constatat starea necorespunzătoare, proprietarii primind o somaţie, prin intermediul căreia se acordă un termen de 6 luni pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere/îngrijire necesare.

„În acest moment sunt în termen trei somaţii şi urmează întocmirea altor note tehnice de constatare, în baza cărora se vor emite noi somaţii. Dacă se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările în termenul de 6 luni, situaţia este transmisă Serviciului Impozite şi Taxe, care va promova un proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pentru imobilul respectiv. Acest Proiect de Hotărâre ajunge în Consiliul Local, care decide prin vot aplicarea măsurii de majorare a impozitului, impozitul majorat urmând a fi aplicat în anul fiscal următor”, se arată într-o adresă a Primăriei Tulcea.

Clădiri degradate care ar putea fi impozitate sunt mai multe în municipiu, însă autoritatea locală precizează că parcurgerea tuturor paşilor prevăzuţi de lege înseamnă mult timp.

„Trebuie luat în calcul şi faptul că funcţia de arhitect şef nu a fost ocupată până la mijlocul anului 2022, la care se adaugă timpii necesari pentru parcurgerea tuturor paşilor prevăzuţi de lege”, menţionează Primăria Tulcea.

Valoarea supraimpozitării se calculează pe baza unui punctaj, şi poate fi între 0 si 500%. În anul 2022, majorarea impozitului a fost aplicată pentru o clădire şi a fost în valoare de 300%.

Nota tehnică de constatare a stării clădirilor se întocmeşte în urma sesizărilor transmise de cetăţeni, de instituţiile abilitate – Direcţia Judeţeană de Cultură, Inspectoratul de Stat în Construcţii, S.C. Servicii Publice S.A. Tulcea etc.- sau la autosesizare.

Fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite cazurile în care proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi la Primăria Municipiului Tulcea începerea lucrărilor.

În ultimii ani, Primăria Tulcea a trimis somaţii prin care cerea proprietarilor să reabiliteze clădirile părăginite.

Clădirea neîngrijită este clădirea care prezintă stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubră, faţade nereparate, necurăţate, netencuite, nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situaţii de asemenea natură, având o stare tehnică necorespunzătoare.

În cazul clădirilor istorice, pentru lucrări e nevoie de aprobări de la Comisia de Cultură şi de respectarea unor reguli stricte în ceea ce priveşte materialele şi culori folosite la tencuială.