Două unităţi de învăţământ din municipiul Tulcea vor fi reabilitate, după ce primarul Ştefan Ilie a semnat, miercuri, contractele de finanţare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Este vorba de reabilitarea energetică a Liceului de Arte ,,George Georgescu”, Corpul A, de pe strada Corneliu Gavrilov, pentru care s-a obţinut finanţare şi s-a semnat actul adiţional pentru valoarea totală de 4.246.989 lei şi consolidarea seismică a corpului C din cadrul Colegiului Economic ,,Delta Dunării”.

„Felicit Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru Programele pe care le implementează, pe colegii mei din Primăria Municipiului Tulcea şi partenerii din educaţie, Colegiul Economic <<Delta Dunării>> Tulcea, Liceul de Arte <<G. Georgescu>> Tulcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea!”, a transmis primarul Ştefan Ilie.

Şcoli cu risc seismic din judeţ reabilitate cu bani europeni

Alte două  şcoli din judeţul Tulcea vor fi reabilitate, după ce Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a anunţat includerea lor pe lista unităţilor de învăţământ din ţară care vor primi finanţare prin Programul naţional de investiţii „Şcoli sigure şi sănătoase”.

Este vorba de Şcoala Gimnazială Dăeni – C3 Grădiniţă şi Şcoala Gimnazială Greci – Grădiniţa cu Program Prelungit, încadrate în clasa de risc seismic I, care vor fi consolidate seismic, reabilitate, modernizate şi eficientizate energetic.

Finanţarea lucrărilor este asigurată de Ministerul Dezvoltării, iar unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora se află unităţile de învăţământ răspund de modul în care sunt realizate aceste lucrări.

Conform ministerului, pe perioada lucrărilor, beneficiarii trebuie să asigure spaţii pentru relocarea activităţilor sau alte modalităţi de desfăşurare a procesului educaţional, dar nu trebuie întocmite documentaţii tehnico-economice de tip DALI, ci doar proiectul tehnic.

În urma acestuia, a expertizei şi a costului standard pe metru pătrat la consolidare, stabilit prin ordin de ministru, finanţarea va fi acordată urgent. Contractele de finanţare se încheie pentru o perioadă de 3 ani.

Introducerea şcolilor în acest Program se face pe baza listelor transmise periodic de Ministerul Educaţiei, cuprinzând clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, comunicate de UAT-uri.

Clădirile sunt introduse în lista aprobată prin ordinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, urmând ca UAT-urile pe raza cărora se află aceste şcoli să-şi transmită, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia, acordul pentru includerea în program. Netransmiterea acordului în termen de 5 zile de la aprobare (hotărâre a consiliului local/judeţean) atrage eliminarea beneficiarului din program, acesta urmând a fi reintrodus la momentul transmiterii avizului.

Lista se va completa pe măsura comunicării acesteia de Ministerul Educaţiei şi se va aproba prin ordin al ministrului Dezvoltării.