Mutarea actualei gări de pasageri, înfiinţarea unui parc industrial şi crearea unei viitoare linii de centură sunt principalele nevoi ale oraşului care au fost cuprinse în noul Plan Urbanistic General al Municipiului, a cărui actualizare a fost scoasă la licitaţie de Primăria Tulcea.

Prin realizarea PUG-ului, se va crea un nou regulament de urbanism şi se vor trasa direcţiile de dezvoltare urbanistică a municipiului. De asemenea, se vor rezolva problemele de circulaţii majore, carosabile, pietonale, de transport în comun, legăturile dintre cartierele oraşului, dar şi  legate de infrastructura tehnico-edilitară.

Gara de pasageri din municipiu ar putea fi mutată în zona străzii Dumitru Ivanov, după trecerea de cale ferată sau pe strada Tineretului, în zona Stadionului Delta, conform celor două variante propuse în proiect.

„Necesitatea înfiinţării unei noi gări feroviare de pasageri este justificată de interconectarea cu alte mijloace de transport în comun (transport public interurban, transport public local) şi noile parcări de tip park&ride, ca un punct intermodal de transport ce va deservi nevoile de mobilitate ale oraşului, atrăgând şi funcţionalităţile specifice”, precizează Primăria Tulcea.

În ceea ce priveşte înfiinţarea parcului industrial, acesta se doreşte a fi amplasat  în zona de vest a municipiului în prelungirea actualei platforme industriale. Parcul va cuprinde depozite, logistică, producţie componente şi spaţii de servicii care va deservi zona Vărărie Baltă.

Planul mai prevede crearea unei viitoare linii de centură municipală, în zona de sud a oraşului. Aceasta  va porni din zona străzii Transformatorului până spre şoseaua Agighiol şi şoseaua Murighiol, şi va prelua drumul expres existent. Traseul liniei de centură va delimita şi noul perimetru intravilan al oraşului.

De asemenea, zona fostelor fabrici de peşte şi de bere din oraş va fi reamenajată.

„Se vor păstra construcţiile valoroase cu amprenta istorică şi se va revalorifica prin noi funcţiuni de tip servicii turistice, locuire semicolectivă sau locuinţe de serviciu, zona de agrement, posibilitatea de a crea o faleză verde, în prelungirea actualei faleze, în deplină armonizare cu zona de peisaj natural care bordează malul Dunării”, se precizează în documentaţie.

O altă nevoie a municipiului este dată de extinderea perimetrului intravilan, cu precădere în zona Vărărie Baltă. Se propune extinderea în zona de sud-vest, înspre traseul viitoarei linii de centură municipală, iar  în zona de est va cuprinde strada Orizontului, numerele cadastrale impare, până în extremitatea Lacului Zaghen.

Trasee de cicloturism, împăduriri, reabilitarea grădinii botanice

Administraţia locală mai doreşte crearea unor trasee de cicloturism care să tranziteze oraşul pe axul Vest-Est şi să unească cele trei lacuri existente, denumit şi Traseul celor trei lacuri (Lacul Câşla, Lacul Ciuperca şi Lacul Zaghen), şi a unei reţele de trasee pietonale in jurul lor, care să se conecteze cu alte zone, unde se poate dezvolta o reţea  pietonală.

În zonele Dealurilor Tulcei se vor crea bariere naturale de protecţie.

„În zonele Dealurilor Tulcei, utilizate ca foste plantaţii de viţă-de-vie, a căror funcţiune a fost abandonată şi care pot fi împădurite ca bariere verzi contra vânturilor puternice dar şi împotriva prafului generat de argila uscată, care se răspândeşte în toate zonele urbane”, se arată în documentaţie.

Planul mai prevede reamenajarea zonei de agrement Bididia. Aici se doreşte transformarea zonei într-un parc urban şi extinderea spre Dealul Carierei, prin reabilitarea grădinii botanice, a fostei tabere, bazinelor de înot şi a peisajului natural existent.

PUG-ul, din nou la licitaţie

Actualizarea Planului Urbanistic General a mai fost scoasă la licitaţie anul trecut de Primăria Tulcea, dar nu s-a înregistrat nicio ofertă. În luna martie anul trecut autorităţile anunţau că vor relua procedura.

„La licitaţia privind Planul Urbanistic General nu au fost depuse oferte şi se va relua procedura. Vom face nişte schimbări în caietul de sarcini unde era o problemă cu tranşele de plată pentru proiect. La anumite faze ale proiectului ar fi trebuit să fie sume mai mari, care se vor redistribui. Se pare că ofertanţii doreau la primele faze de studii să primească mai mulţi bani de la început, în funcţie de cheltuielile lor. Valoarea totală nu se modifică”, declara, în luna martie a anului trecut, viceprimarul George Şinghi.

Ofertele pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) realizat în sistem informatic GIS şi a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al municipiului pot fi depuse până pe 15 aprilie, ora 15.00.  Investiţia are o valoare de 3,5 milioane de lei.