Perioada nedeterminata

3 posturi asistenti medicali generalisti;

CONDITII MINIME :

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent medical generalist.
 • Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR.

1 post asistent medico-social;

CONDITII MINIME :

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent medico-social;
 • Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR.

5 posturi infirmieri;

CONDITII MINIME :

 • scoala generala;
 • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania sau  curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii – Directia generala resurse umane si certificare.

8 posturi ingrijitori;

CONDITII MINIME :

 • Scoala generala

2 posturi brancardieri;

CONDITII MINIME :

 • Scoala generala

1 post inginer;

CONDITII MINIME :

 • diploma de licenta – studii superioare tehnice de lunga durata;
 • Vechime in specialitate minim 3 ani.

1 post muncitor calificat electrician;

CONDITII MINIME :

 • certificat de calificare pentru meseria de electrician

Perioada determinata

1 post asistent medical generalist;

CONDITII MINIME :

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent medical generalist;
 • Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR;
 • Competente(curs) EEG.

1 post asistent radiologie;

CONDITII MINIME :

 • diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare in specialitatea asistent radiologie;
 • Certificat de membru OAMGMAMR si adeverinta de participare la concurs eliberata de OAMGMAMR.

1 post referent de specialitate;

CONDITII MINIME :

 • diploma de licenta – studii superioare de lunga durata;
 • Vechime in specialitate minim 2 ani.

1 post muncitor calificat fochist;

CONDITII MINIME :

 • certificat de calificare pentru meseria de fochist.
 • Autorizatie ISCIR pentru cazanele de abur si apa calda – clasa A valabila;

Conditii de participare la concurs a candidatilor:

 • au domiciliul stabil in Romania; nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala; sunt apti din punct de vedere medical(fizic si neuropsihic); nu au varsta de pensionare –pana la sfarsitul anului(pentru posturile pe perioada nedeterminata). Criteriile specifice, pentru candidatii care doresc sa participe la concursul pentru ocuparea unor functii, se regasesc in Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual sin unitatile publice din sectorul sanitar.

DOSARUL DE INSCRIERE VA CUPRINDE :

 • DOSAR CU SINA (din carton)
 • CERERE DE PARTICIPARE LA EXAMEN;
 • RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA (daca este cazul);
 • ACTE DE STARE CIVILA ( carte de identitate,certificat de casatorie,certificat de nastere)
 • DIPLOMA DE STUDII (alte acte de studii);
 • CV;
 • CAZIER JUDICIAR;
 • CARTE DE MUNCA+ADEVERINTE CARE SA ATESTE VECHIMEA IN MUNCA;
 • ADEVERINTE MEDICALE- de la medicul de familie; de la psihiatru; de la psiholog-apt pentru postul pentru care candideaza
 • ACTE PREVAZUTE IN “CONDITII” pentru fiecare post
 • TAXA CONCURS 50 LEI

ATENTIE

Toate actele vor fi depuse in xerocopii si vor fi insotite de originale pentru conformitate.

Actele depuse in dosarul de concurs nu se mai restituie.

Nota minima pentru promovare la fiecare proba este 7;

-Data limita de depunere a dosarelor de inscriere este  06.02.2019, pana la orele 09,00;

PROBA SCRISA                      – 14.02.2019  ora 12,00

PROBA INTERVIU                 – 20.02.2019  ora 10,00

PERSOANELE CARE VOR PROMOVA  CONCURSUL VOR FI REPARTIZATE PE LOCURI DE MUNCA CONFORM LEGII 95/2006  IN ORDINEA MEDIILOR OBTINUTE.“