Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) intenţionează cadastrarea extravilanului oraşului Sulina, anul acesta urmând a fi depus un proiect în acest sens pe Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF).

„Ca noutate, anul acesta dorim să cadastrăm Sulina pe programul PNCCF,  finanţat de la buget. Vom face o evaluare pentru ca este vorba de extravilan”, ne-a declarat subsecretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), Andrei Baciu.

La nivelul judeţului Tulcea se află în procedură de cadastrare un număr de 11 comune. Este vorba despre Casimcea, Cerna, Jurilovca, Maliuc, Mihai Bravu, Sarichioi, Topolog, Frecăţei, Mihail Kogălniceanu, Niculiţel şi Smârdan.

„Anul acesta avem în cadastrare 11 comune din judeţul Tulcea. Setul de licitaţii pentru Casimcea, Cerna, Jurilovca, Maliuc, Mihai Bravu, Sarichioi, Topolog se află în faza de evaluare financiară, iar setul pentru Frecăţei, Mihail Kogălniceanu, Niculiţel şi Smârdan este în faza de evaluare tehnică. La toate licitaţiile din comune sunt ofertanţi, aşa că speram ca procedurile să se finalizeze cu contracte semnate şi să le implementăm”, a spus Andrei Baciu.

În cadrul PNCCF, finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI şi din alte surse: fonduri externe nerambursabile, bugetul UAT-urilor.

Programul naţional are ca obiectiv principal înregistrarea sistematică în masă, gratuită, din oficiu, a tuturor proprietăţilor din UAT-urile selectate. Programul naţional se realizează în baza Planului anual de acţiune al ANCPI şi conform bugetului alocat.

Proprietarii imobilelor pot beneficia de înregistrarea gratuită a proprietăţilor, în cadrul înregistrării sistematice organizate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află situate imobilele.