Comunicat de presă

Data: 22.05.2021

Finalizarea proiectului
“CONSTRUIRE HALĂ SERVICII REPARAŢII ȘI  ÎNTREŢINERE NAVE ȘI BĂRCI”

EGIS EVOTRADE S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunţă finalizarea proiectului „CONSTRUIRE HALĂ SERVICII REPARAŢII ȘI  ÎNTREŢINERE NAVE ȘI BĂRCI”, cod SMIS 117505, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 A ITI: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1.431.807,74 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 770.120,44 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea competitivităţii întreprinderii EGIS EVOTRADE S.R.L. pe piaţa serviciilor din teritoriul ITI Delta Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat: întocmirea și depunerea cererii de finanțare/planul de afaceri și asigurarea managementului investiţiei; construirea și dotarea cu echipamente a unei hale de servicii de reparații și întreţinere nave și bărci; promovarea programului și a proiectului, prin asigurarea vizibilității la locul de implementare și diseminarea rezultatelor.

Investiția are un impact semnificativ la nivelul localităţii și regiunii, prin implementarea tehnologiilor competitive în domeniul reparării și întreţinerii navelor și bărcilor, dezvoltare durabilă a zonei, prin asigurarea de măsuri privind egalitatea de șanse și tratament, prin crearea a 3 locuri de muncă, din care o persoană din categorie defavorizată.

Durata de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 25.04.2017 și data de 31.10.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: EGIS EVOTRADE S.R.L., manager de proiect: Machedon Mihaela, e – mail: egisevotrade@gmail.com, telefon: 0752 243 131.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.