Primăria Tulcea pune la dispoziţie anul acesta un buget de un milion de lei pentru proiectele culturale, sportive, de educaţie civică, tineret, sociale şi  culte. Astfel,  pentru organizaţiile nonprofit se alocă 900.000 de lei, iar diferenţa de 100.000 de lei va merge la culte.

Proiectul Ghidul solicitantului privind finanţările nerambursabile din bugetul local al municipiului Tulcea pentru organizaţiile nonprofit a fost pus în dezbatere publică, şi poate fi accesat pe site-ul Primăriei Tulcea, secţiunea anunţuri publice.

„Bugetul va fi de un milion de lei. Pentru organizaţiile nonprofit se alocă 900.000 de lei – cultură, sport, educaţie civică, tineret şi proiecte sociale şi 100.000 de lei pentru culte. Încă nu s-a publicat programul anual, dar de obicei sportul şi cultura au sume asemănătoare. Până acum cea mai mare alocare a fost pe secţiunea sport, dar nu la diferenţă foarte mare de cultură. Ne-am orientat în funcţie de proiectele din anii trecuţi. În cazul în care pe una dintre secţiuni nu sunt cheltuiţi banii, suma rămasă poată fi alocată acolo unde sunt mai multe proiecte”, ne-a declarat Cristina Mucileanu, şef Birou Sport, Cultură şi Relaţii Externe.

Principala modificare faţă de ghidul de anul trecut se referă la creşterea plafonului privind suma maximă pe care o poate primi un solicitant. Anul acesta, suma maximă pe care o poate primi un solicitant, pentru acţiuni culturale şi sportive este de 100.000 de lei, faţă de anul trecut când era de 40.000 de lei.

Pentru proiecte din domeniul social suma maximă ce poate fi solicitată este de 15.000 de lei, iar pentru educaţie civică şi tineret de până la 10.000 de lei.

Categoriile de proiecte identificate de Consiliul Local la secţiunea cultură se referă la organizarea de simpozioane cu personalităţi ştiinţifice şi culturale, expoziţii de artă, carte, istorie, punerea în scenă a unor spectacole, editarea de cărţi şi publicaţii, realizare de înregistrări audio-video, festivaluri, concerte sau alte activităţi ce corespund acestor obiective.

La secţiunea educaţie civică printre  proiectele considerate oportune se află cele care îşi propun crearea şi dezvoltarea unui spirit de înţelegere între oameni, intensificarea relaţiilor de parteneriat dintre instituţiile de învăţământ şi alţi actori sociali, promovarea ideii de voluntariat, creşterea implicării tinerilor în organizarea de proiecte şi activităţi extracuriculare.

Categoriile de proiecte în domeniul social ar trebui să vizeze activităţi de consiliere pentru eradicarea violenţei în familie, acţiuni de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, campanii de promovare a sănătăţii, etc.

Proiectele din domeniul sportiv vizează finanţarea cluburilor sportive din municipiul Tulcea pentru organizarea de competiţii sau participări la evenimente sportive, dar şi susţinerea pregătirii sportivilor legitimaţi la cluburile din municipiu pentru participarea la competiţii naţionale şi internaţionale. Finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minim 10% din valoarea totală.

Atribuirea contractelor se va face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie. Anual, se pot organiza una sau mai  multe sesiuni de selecţie a proiectelor.

Până pe 11 martie, toţi cei interesaţi pot consulta documentul şi pot veni cu propuneri de îmbunătăţire sau observaţii. Acestea pot fi trimise pe e-mail-ul contact@primariatulcea.ro sau la Registratura Primăriei.