Marţi este ultima zi când aspirantii la una din şcolile de agenţi de poliţie din ţară se pot înscrie la concurs. Astfel, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1340 locuri şi la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca – 300 locuri.

Sesiunea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor se desfăşoară până în luna iulie 2024.

Anunţul de recrutare, cu toate detaliile necesare înscrierii, modelele documentelor şi detaliile aferente etapelor de desfăşurare a concursurilor, pot fi accesate gratuit pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, la link-ul:  https://tl.politiaromana.ro, secţiunea Carieră-Admitere. Înscrierele se pot face prin completarea cererilor – tip de înscriere care se completează de către candidaţi, se semnează şi se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail resurseumane@tl.politiaromana.ro.

Din momentul confirmării înscrierii, candidaţii se pot prezenta, pentru depunerea documentelor la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea de pe str. Spitalului nr.2, Tulcea. Candidaţii se pot înscrie la o singură şcoală postliceală.

Calendarul activităţilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor este următorul: depunerea cererii tip de  înscriere, exclusiv în format electronic în perioada 24 aprilie – 14 mai 2024, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, evaluarea psihologică – până la data de 21 mai 2024, constituirea dosarelor de recrutare – până la data de 21 mai 2024, transmiterea tabelelor nominale ale candidaţilor la unităţile de învăţămân – până la data de 22 mai 2024, transmiterea dosarelor de recrutare ale candidaţilor exceptaţi de la proba de evaluare a cunoştinţelor la unitatea de învăţământ pentru care au optat – până la data de 22 mai 2024, susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice –  în perioada 25-31 mai 2024, susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor – 15 iunie 2024, examinarea medicală –  în perioada 19 iunie 2024 – 12 iulie 2024 şi afişarea rezultatelor finale – până la data de 19 iulie 2024.

Probele de concurs pentru admiterea în unităţile de învăţământ sunt proba de evaluare a cunoştinţelor şi proba de evaluare a performanţei fizice şi sunt evaluate cu note de la 1 la 10, în cazul probei de evaluare a cunoştinţelor, şi de la 5 la 10, respectiv Nepromovat, în cazul probei de evaluare a performanţei fizice.

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Tematica şi bibliografia pentru proba de evaluare a cunoştinţelor se publică pe site-ul unităţilor de învăţământ.