Comunicat de presă

Data: 05 MARTIE 2021

LANSAREA PROIECTULUI
“ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN ÎNFIINȚARE UNITATE NOUĂ DE PRESTĂRI SERVICII”

S.C FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE PRIN ÎNFIINȚARE UNITATE NOUĂ DE PRESTĂRI SERVICII”, cod MySMIS 125779, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2 ITI: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 6.353.315,61 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.573.935,86 lei.

Obiectivul general al proiectului urmărește consolidarea competitivității economice la S.C. FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING S.R.L. prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează crearea unei noi unități de prestări servicii, achiziționând echipamente performante urmărind adaptarea la cerințele pieței prin întărirea capacității de promovare a serviciilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS1 – Înființarea unei noi capacități de prestări de servicii, în Orașul Măcin, prin prestarea de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 7120 – Activități de testare și analize tehnice
  2. OS2 – Creștere puterii comerciale de negociere a societății și a expunerii sale în mediul internațional, în legatură cu activitatea de prestări de servicii de testare și analize tehnice
  3. OS3 – Dezvoltarea notorietății întreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial și a ideilor noi în sectorul competitiv al testării și analizelor tehnice.
    Durata de implementare a proiectului este de 46 luni: respectiv de la data 01.08.2018 până la data 31.05.2022.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la SC FINANCIAL PROJECT RRR CONSULTING SRL cu sediul în Sat Păuleştii Noi, Comuna Păuleşti, Nr. 118A2, județul Prahova, România, telefon: 0723208248, e-mail: rpcredite@yahoo.com, persoană de contact: LOMBARDI RAMELA.

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.